Hoe kan ik een conflict op het werk hebben?

Hoe kan ik een conflict op het werk hebben?

Of partijen nu in aparte kantoren of in hetzelfde gebouw aan het werk zijn, mediation kan hen helpen hun conflicten op de werkplek op te lossen, en het kan mogelijk zijn zonder tussenkomst van een rechter of jury. Er zijn verschillende redenen waarom bemiddeling kan helpen bij het oplossen van een conflict op de werkplek, waaronder zorgen over intimidatie of andere vormen van discriminatie, en er kan ook een andere onderliggende spanning zijn die moeilijk op te lossen is tussen de betrokken partijen als ze niet worden opgelost tussen de partijen via de normale kanalen. Als een geschil op de werkplek via de normale kanalen kan worden opgelost zonder tussenkomst van een bemiddelaar, wordt meestal aanbevolen om contact op te nemen met een bemiddelaar om ervoor te zorgen dat alles legaal wordt gedaan in overeenstemming met de lokale arbeidswetgeving.

Ik heb een conflict op het werk

Zelfs als er geen juridische problemen zijn met een of meer betrokken partijen, kan een bemiddelaar een neutraal perspectief van een derde partij bieden dat kan helpen om eventuele spanningen of andere problemen op de werkvloer op te lossen. Een van de meest voorkomende conflicten op de werkplek doet zich bijvoorbeeld voor wanneer er een meningsverschil is tussen de eigenaren van een bedrijf en hun werknemers mediator arbeidsconflict. De ene eigenaar vindt misschien dat het belangrijk is dat werknemers toegang hebben tot betaald verlof, en een andere eigenaar vindt misschien dat werknemers moeten kunnen werken wanneer ze maar willen. Omdat beide eigenaren sterke overtuigingen hebben over de noodzaak van betaald verlof voor werknemers, kunnen ze hun meningsverschillen mogelijk niet oplossen zonder een bemiddelaar te raadplegen. In dit geval zou een bemiddelaar in staat zijn om de kwestie te bemiddelen en een objectieve partij in de situatie te brengen om iedereen te helpen een middenweg te vinden.

Een ander voorbeeld waar een bemiddelaar nuttig kan zijn, is wanneer een of meer betrokken partijen vinden dat ze onterecht zijn gediscrimineerd. Misschien heeft een werkgever geweigerd iemand in dienst te nemen vanwege hun ras, geslacht, handicap of een andere categorie die in een personeelshandboek voor personeelszaken wordt uiteengezet. Als twee of meer werknemers vinden dat ze hierdoor negatief zijn beïnvloed, kunnen ze een bemiddelaar raadplegen om hen te helpen het probleem op te lossen. Het is de taak van de bemiddelaar om partijen te helpen bij het communiceren met elkaar om het conflict op te lossen. Omdat de mediator geen partij kiest in de situatie, is het onwaarschijnlijk dat hij of zij een negatief oordeel zal geven over een van de betrokken partijen.

Klik op deze link: https://mediator-dordrecht.nl/

Related Posts