Houding ten opzichte van jonge kinderen

Houding ten opzichte van jonge kinderen

In de meeste samenlevingen over de hele wereld worden kinderen als permanente volwassenen beschouwd. Biologisch gezien bevindt een opgroeiend kind zich ofwel tussen de kindertijd en de adolescentie, ofwel vóór de ontwikkeling van de volwassenheid. Over het algemeen omvat de wettelijke definitie van een kind een jongere, ook wel een jongere genoemd, die op het moment van een incident jonger is dan 16 jaar. Veel landen en internationale rechtsstelsels beschouwen kinderen als kinderen totdat ze in staat zijn om zelf te spreken, te begrijpen en voor zichzelf te beslissen, en ze de chronologische meerderjarigheid bereiken. Deze wetten erkennen ook kinderen als personen ten laste, met het recht op steun van hun ouders, totdat ze de meerderjarige leeftijd bereiken (meestal 18 jaar in de meeste landen) Vrolijktheater.nl kindertheater. Dit geldt ook als de kinderen economisch afhankelijk zijn.

kinderen

Ontwikkelingsfasen van levensgebeurtenissen die zich op verschillende leeftijden voordoen, hebben verschillende gevolgen voor kinderen. Kinderen ervaren bijvoorbeeld op verschillende tijdstippen emotionele veranderingen zoals angst, ongerustheid en verdriet, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waarin ze zich bevinden. In de vroege kinderjaren ervaren kinderen het begin van begrip en zelfbewustzijn, zoals gevoel voor humor, speelsheid en zelfbespreking. Ze tonen misschien nog geen zelfsturing of zelfbeheersing, en sommige ouders proberen hun kinderen op een zorgzame manier te beïnvloeden om hen voor te bereiden op de kleuterschool. Middelbare kinderjaren en adolescentie brengen kinderen tot volwassenheid, en ze beginnen verantwoordelijkheid, autoriteit en respect voor anderen te begrijpen.

Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld als therapeutisch advies. De hier gepresenteerde informatie mag niet worden opgevat als medisch advies of een vervanging voor professioneel medisch advies. Het is gebaseerd op het werk van Drs. Richard F. Ebers, assistent-professor sociale psychologie aan de University of British Columbia, Canada, en Dr. Mark J. Sternberg, assistent-professor psychologie aan de University of Miami School of Medicine. Verder onderzoek en analyse zijn nodig voor de houding van kinderen ten opzichte van jonge kinderen.

Voor meer info klik je deze site aan: Vrolijktheater.nl

Related Posts